Skartace dokumentů

Skartace dokumentů Praha, datových nosičů, spolehlivá likvidace písemností

Skartace - likvidaci písemností, dat, cenin a elektronických datových nosičů provádíme od počátku roku 1998.

Máte hodně již nepotřebných dokumentů a datových nosičů, které mají důvěrný obsah? Nechcete je vyhodit do směsného odpadu? Spolehlivým a praktickým řešením je skartace dokumentů s možností zapůjčení uzamykatelných kontejnerů a jejich výměny.

Proč likvidovat citlivé dokumenty skartací:

  • zbavíte se odpadu
  • nemáte starosti s dopravou a skladováním dokumentů určených k likvidaci
  • obdržíte doklad o skartaci
  • výměna nádoby na skartované dokumenty proběhne do 24 hodin po telefonické výzvě
  • budete se podílet na ekologické likvidaci papírového odpadu
  • máte jistotu, že díky skartaci, nedojde k úniku informací
  • skartace odpovídá požadavkům NBÚ

Jak bude probíhat skartace dokumentů?

Naše skartovací stroje mohou likvidovat papírové spisy, nosiče informací jako jsou CD/DVD disky nebo diskety>. Dopravu zajištujeme vlastními nákladními automobily.

Skartace.

Nabízíme několik typů spolupráce. Prvním z nich je pronájem nádob na skartované dokumenty. Dalším typem spolupráce je pravidelná skartace dokumentů. A třetím typem je jednorázová likvidace dokumentů.

Samozřejmostí je naprostá spolehlivost a zachování mlčenlivosti o skartovaných dokumentech. Naši dlouhodobí partneři jsou s touto naší činností naprosto spokojeni a to jasně dokládá naši důvěryhodnost.


Skartované dokumenty. Tohle už nikdo nepřečte.

Skartace dokumentů je využívána nejen velkými společnostmi, ale i malými firmami a v neposlední řadě i soukromými osobami. Každý má nějaké dokumenty, které potřebuje zlikvidovat spolehlivě a diskrétně. My tuto službu poskytujeme již řadu let (přesně od roku 1998) a naši partneři jsou s ní spokojeni.

Připojte se tedy i Vy do řad našich spokojených partnerů.